+31 85 301 3041 Private Cloud Meer storage, meer snelheid én self-service virtuele netwerken! Onlangs hebben we ons Ceph cluster mogen uitbreiden naar 120TB opslag, hebben alle compute nodes 4 x 10 GbE én kun je nu zelf naar eigen voorkeur virtuele netwerken aanmaken. Lanceer een VM +31 85 301 3041 Linux & Network Engineering Downtime door een foutieve wijziging? Voorkom fouten in productie. Maak kennis met gecentraliseerd configuratiebeheer en een geautomatiseerde kwaliteitscontrole. Spreek onze engineers +31 85 301 3041 Linux & Network Engineering Welk verkeer gaat over jouw netwerk? Wie praat met wat en hoe? Gegevens waaruit je belangrijke informatie kan halen om het netwerk beter aan te sluiten op jouw gebruikers, prestatie- en veiligheidsproblemen in kaart te brengen en bij een aanval het pad te kunnen achterhalen. Spreek onze engineers +31 85 301 3041 Linux & Network Engineering Wat kost jouw monitoring aan tijd en geld? Hoge licentiekosten? Per systeem checks aanmaken en uitrollen? Niet nodig. Ontdek hoe Sensu, Grafana en andere vrije technieken jouw systemen zichzelf op basis van lidmaatschap laten registreren én vanuit één punt voorzien van alle nodige checks. Spreek onze engineers

Geef jouw software project, netwerk- of serveromgeving een update.

Breek uit de commerciële, gesloten tunnelvisie. Maak kennis met de (cloud)infrastructuur, kennis en vrije software van nu die jouw IT omgeving minder tijdrovend, minder foutgevoelig, onafhankelijker en vrijwel altijd kosteneffectiever maakt.

Eén punt van beheer om alle server- en netwerkinfrastructuur idempotent aan te sturen. Zonder allerlei foutgevoelige scripts en steeds herhalende handmatige handelingen.

Probleemstelling
De IT afdeling heeft het druk. Door groei vanuit legacy systemen zijn er met de hand veel systemen opgezet. Wat daadwerkelijk draait, strookt niet altijd met de documentatie én is ook niet altijd gecontroleerd op juistheid.

Dit leidt tot een traag wijzigingsproces (bijvoorbeeld, een firmware update van het netwerk dat dagen of weken kan duren), onopgemerkte fouten in configuraties die een onbedoeld resultaat opleveren (kwetsbaarheden of prestatieproblemen) en stress door gebrek aan eenduidig overzicht (door het bomen de bos niet meer zien).

Functioneel
Het centraliseren van configuratiebeheer middels een Infrastructure as Code strategie met Ansible, doelt op het bieden van een 'single source of truth'. Wat in de Configuration Management & Automation tool (Ansible) is gedefinieerd, is altijd de actuele staat van het systeem.

Wijzigingen worden niet meer met de hand lokaal op een server of netwerkapparaat uitgevoerd, waar kennis van verschillende commando's (leverancier specifiek) voor benodigd is. De gewenste staat van de omgeving (het netwerk, de servers of beiden) wordt gedefinieerd in een template.

Dit template biedt een abstractielaag en 'garandeert' een bepaalde staat. Het is daarmee idempotent (tweemaal draaien van hetzelfde template voert géén wijziging uit).

Opschalen van eenzelfde type servers wordt vereenvoudigd door niet meer (handmatig) iedere stap uit te moeten voeren op een server of netwerkapparaat, maar Ansible geautomatiseerd een identieke omgeving te laten produceren.

Techniek
De broncode van de templates bevinden zich in YAML formaat in een code repository (veelal Gitlab). Source Version Control vindt plaats middels Git.

Ansible lint, Gitlab-CI, integraties met een testomgeving en productieomgeving en Robot framework vormen de pipeline. Zij garanderen geautomatiseerd de juistheid van de syntax en de werking in een losstaande testomgeving alvorens een wijziging in productie zal worden doorgevoerd.Resultaat
Onze engineers hebben in samenwerking met de IT afdeling zorg gedragen voor een code gedreven benadering van configuratie van infrastructuur. Er is één centraal punt ontstaan dat altijd de actuele staat van de gehele omgeving beschrijft en overzicht bied.

De kans op een fout in productie is sterk verminderd door een geïntegreerd controlesysteem dat iedere wijziging controleert op juistheid. Opschalen en diverse wijzigingsprocessen worden soepeler doorlopen door een gestroomlijnd, grotendeels geautomatiseerd, wijzigingsproces en het elimineren van handmatige handelingen.

Samengevat
Van een tijdrovende, foutgevoelige en onoverzichtelijke situatie (door handmatige handelingen en afwijkende configuraties) naar een centraal aangestuurd, vrij (geen vendor lock-in), gestroomlijnd proces en systeem dat zorg draagt voor een betere beschikbaarheid en betere kosteneffectiviteit.
Vereenvoudig update procedures en vergroot de portabiliteit van software door over te gaan op containers.
Continu inzicht in de prestaties van het netwerk vanuit een gebruikers perspectief. Inzicht in belasting & prestaties.
Verouderde Linux systemen bijwerken naar actuele versies én vanuit een Ansible playbook.
Inrichting van Elasticsearch, Logstash, Elastiflow en Kibana om al het activiteit binnen servers en netwerken te loggen.
On-premise self-service IaaS mogelijk maken op bestaand VMware cluster. Uitbreiding naar hosted OpenNebula cluster.

Ontdek hoe onze projecten waarde leveren aan onze opdrachtgevers

Met het primaire proces van de klant voorop dragen onze Linux en Netwerk consultants zorg voor het implementeren van nieuwe, vrije technieken om het beheer te vereenvoudigen en de beschikbaarheid te verbeteren.

Samen ook kijken naar inzet van de nieuwste technieken? Maak kennis in een vrijblijvend, kosteloos oriëntatiegesprek.

Volledig ontzorgd in bekabelde & draadloze connectiviteit

Zonder minimale afname, zonder tunnelvisie naar één leverancier, maar voor een vast bedrag per maand geen omkijken naar netwerk(beheer).

 

 

Keuze tussen hardware aanschaf of lease (to-own)
SLA's voor kantoortijden tot 24/7
Naar wens voorzien van authenticatie mechanismen en integraties
Passend onderhoudschema voor minimale impact op primair proces
Fysieke installatie door onze partners maakt één aanspreekpunt mogelijk
Continu monitoring op prestaties en veiligheid
Uitbreiding van monitoring naar serveromgevingen mogelijk

Onze projectaanpak

Om gestructureerd en zonder onnodige overhead snel te komen tot resultaat.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek

Voor het inventariseren van de uitdaging en de mogelijke oplossingsrichtingen. (kosteloos)

Projectvoorstel

Met een globale planning, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, investeringsoverzicht en aanvullende documenten. (kosteloos)

Projectuitvoering

Het uitwerken en bouwen van de ontworpen omgeving. Altijd volgens vast proces en voorzien van kwaliteitscontroles.

Oplevering

Het afvinken van alle vereisten omtrent functionaliteit en techniek om ingebruikname mogelijk te maken. Wij nemen de omgeving in beheer of dragen het beheer over.
Continu inzicht in actuele urenregistratie
Continu inzicht in actuele projectvoortgang middels live dashboard
Gebruikte broncode inzichtelijk
Werken mee aan onafhankelijke toetsing
Mensen en huidige primaire proces staan centraal: wij dragen respect uit en nemen geen 'overnemende' houding aan
Met voordurende kennisoverdracht houden wij de huidige medewerkers betrokken.
Engineers werken bij inhuur onder een overeenkomst van opdracht: geen arbeidscontract nodig

Dit mag je tijdens het project verwachten.

Voor wie wij werken

Maak kennis met onze opdrachtgevers.

Benieuwd welke impact wij kunnen bieden aan jouw IT omgeving? Wij bellen je graag geheel vrijblijvend terug.

Benut een vrijblijvend oriëntatiegesprek

Een engineer van ons bekijkt samen met jou de situatie en het vraagstuk in een vrijblijvend oriëntatiegesprek om te komen met diverse oplossingsrichtingen.