Direct inzicht in jouw kosten

Configureer de hoeveelheid capaciteit die je wenst af te nemen. Dit zijn jouw allocatie limieten. Hoe je dit verspreid over virtuele machines, gebruikers of groepen is geheel aan jou. Zo kun je 4 vCPU aan één virtuele machine toe kennen, maar ook twee uitrusten met 2 vCPU per stuk.

Afnemer in de onderwijs sector of een stichting?

Selecteer dan ‘Ja’ bij ‘Ik ben een student, docent of stichting’. Je geniet dan van een extra korting. Deze geven wij omdat wij geloven dat het studenten ten goede komt om meer met open technieken om te gaan dan een visie van een leverancier te volgen.

Neem geen risico, test voor een vast bedrag

Verkrijg 4 vCPU's, 8 GB RAM en 50 GB HA SSD Ceph Storage voor een eenmalige €5.00. Zonder automatische verlenging.